SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

Europos kalbų dienos minėjimas

Išvyka į Molėtus
   Ūkanotas rugsėjo 30-osios rytas Semeliškių gimnazijos mokykloje prasidėjo švente aktų salėje. Susirinkus 5-12 klasių mokiniams bei mokytojams, minėjome Europos kalbų dieną, kuri kiekvienais metais būna rugsėjo 26 dieną. Tačiau šiais metais minėjome ją kiek vėliau ir neįprastai. Piešimo darbai kaip kasmet šiemet buvo atidėti į šalį. Lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbų mokytojai daug pasidarbavo, kad šįmet renginys būtų kitoks. Mokiniai, besimokantys šių kalbų, turėjo galimybę padeklamuoti, paskaityti eilėraščius bei padainuoti įvairiomis kalbomis.
   Renginį pradėjo lietuvių k. mokytoja Jolita Lėlienė.Ji supažindino susirinkusius, kokia proga vyksta ši šventė. Į sceną pakvietė 7-os klasės mokinę Skaistę, kuri paskaitė eilėraštį ,,Ruduo". Rusų kalbos mokytoja Teresa Seržantovič su savo mokiniais pristatė kompoziciją pagal A. Puškino eilėraštį ,,Я вас любйл еще быть может.." Dešimtos klasės mokinės M. Ašmenaitė, P. Pulauskaitė šias eiles skaitė lietuvių kalba, aštuntos klasės mokinys G. Klerauskas ukrainiečių kalba, R. Šiškevičius rusų kalba, T. Seržantovič baltarusiškai. Susirinkusieji galėjo išgirsti net keturiomis kalbomis šį eilėraštį ir atspėti, kokia tai kalba. Aštuntokės E.Vaičkutė, K. Luščinskaja paskaitė Aleksandro Puškino eilėraštį ,,Я помню чудное мгновенье». Anglų kalbos mokytoja Asta Arbačiauskaitė Dijokienė, supažindinusi su rašytoja Maya Angelou, į sceną pakvietė dešimtos klasės mokines L. Klimovičiūtę bei K. Žilytę ir vienuoliktos klasės mokines V. Bielskytę ir R. Lėliūtę perskaityti šios rašytojos kūrinį. Žinoma, salėje netrūko ir muzikos garsų. Vienuoliktos klasės mokinė M. Bartusevičiūtė padeklamavo V.Šekspyro sonetą ir pagrojo Celine Dion kūrinį pianinu, tuo sužavėdama klausytojus. Vokiečių kalbos mokytojas P. Liperskis, puikiai nusiteikęs, į sceną kvietė vienuoliktos klasės mokines R. Lėliūtę ir V. Bielskytę, kurios sudainavo smagią dainą vokiškai apie spalvas.Taip pat scenoje pasirodė nauji mokyklos mokiniai iš Ukrainos. Saša, Valik ir Ruvim deklamavo eilėraščius savo gimtąja kalba. Jautėme liūdesį bei ilgesį jų balsuose. Devintos klasės mokiniai paruošė bei pristatė filmą apie mokyklą. Lietuvių kalbos mokytoja N. Jančiauskienė į sceną pakvietė savo šeštos klasės mokines R.Krivičiūtę ir G. Barišauskaitę, kurios deklamavo ištraukas iš S.Nėries poemos. Žiūrovai turėjo atspėti, pagal kokią pasaką sukurta ši poema. Žiūrovai greitai atspėjo, kad tai pasaka - ,,Eglė žalčių karalienė”. M. Ašmenaitė perskaitė savo kūrybos eilėraščius ,,Ruduo" ir ,,Jaunatis". J. Lėlienė renginį užbaigė trumpa viktorina apie Europos kalbas. Atsakiusieji į viktorinos klausimus mokiniai gavo po saldų prizą.
   Kiekvienas iš mūsų buvome renginio dalis. Turėjome progą paklausyti, kaip skamba tas pats tekstas įvairiomis kalbomis. Supratome, kad kiekviena kalba yra reikalinga. Tai yra kiekvienos tautos turtas. Todėl kiekvienas iš mūsų būsime turtingesni, jei mokėsime kuo daugiau kalbų.


Miglė Ašmenaitė, 10 klasės mokinė