SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

Edukaciniame susitikime – Valdas Aušra, filosofijos mokslų daktaras, kunigas, poetas

Išvyka į Molėtus
   Lietuvių kalbos dienas minint 2022-02-22 Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijoje svečiavosi Čikagoje (JAV) gyvenantis Valdas Aušra, filosofijos mokslų daktaras, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, Vilniaus knygų mugę sutinkantis su naująja poezijos knyga „Chronos ir Kairos“ (2022, Slinktys). Edukaciniame susitikime dalyvavo 9-12 klasių mokiniai, gimnazijos admininstracija, mokytojai.
   Akademinę valandą trukusioje pamokoje klausytojų dėmesį prikaustė charizmatiškojo V. Aušros pasakojimas apie savo santykį su gimtąja kalba, literatūra, Tėvyne, kūryba. Pokalbis su auditorija vyko įvairiomis temomis, tačiau įdomiomis ir aktualiomis besiformuojančiam jaunam žmogui: apie gyvenimo prasmę, tikslus, egzistenciją ir transcendenciją, meilę, tikėjimą.
   V. Aušra studijavo Vilniaus pedagoginiame institute biologiją, tačiau sau pačiam netikėtai pasuko kunigystės keliu. 1994 baigė Liuteronų seminariją Čikagoje, 2010 metais suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. 1998 metais likimas nuvedė į Čikagą (JAV), kur iki šiol gyvena su šeima. Eina klebono pareigas Ziono lietuvių liuteronų parapijoje, 1910 metais įsteigtoje knygnešio, kunigo Martyno Keturakaičio, yra aktyvus išeivijos lietuvių bendruomenės kultūros puoselėtojas. Parapijoje įkūrė vaikų darželį, rūpinasi, vykdo ir net finansiškai remia švietėjišką veiklą, nuo 2018 lapkričio vadovauja Lietuvių rašytojų draugijai išeivijoje, kuri įkurta 1932 metais Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Eiles pradėjo rašyti apie 2012-13 metus, pirmoji knyga „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“ išleista 2016 m. Naujosios Romuvos. „Chronos ir Kairos“ eilėračiuose apmąsto kasdienį, paprastą gyvenimą, buitį, dorybes ir nuodėmes, pastebi gamtos grožį, kreipiasi į artimuosius ir tolimuosius. Meditacinėje lyrikoje užduoda daugybę klausimų, kviečiančių susimąstyti ir skaitytoją.
   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Lėlienė šį rinkinį pamokose aptarė su 10-12 klasių mokiniais. J. Lėlienė pasidalijo savo įžvalgomis apie eilėraščius, pamokose vykusia refleksija, analizuojant kūrinius, perdavė mokinių klausimus ir pastebėjimus. V. Aušra šiltai atsakinėjo, komentavo, papasakojo kai kurių eilėraščių gimimo aplinkybes. Tomui Barišauskui (10 kl.) pasidomėjus apie mįslingai skambantį knygos pavadinimą, kūrėjas paaiškino, sąvokas „chronos“ ir „kairos“. V. Aušros eiles skaitė mokinės: Viltė Bielskytė (10 kl.) – eilėraštį anglų kalba, Viktorija Kozėlaitė (11 kl.), Gabija Marija Petkevičiūtė (11 kl.). Svečias padėkojo mokinėms, prisipažindamas, kad kuria lietuvių kalba, kūrybos anglų kalba yra nedaug. V. Aušra pabrėžė, kad su namiškiais Čikagoje ir lietuviais parapijoje kalbasi tik lietuviškai.
   Šiltas, atviras ir nuoširdus bendravimas klausytojus praturtino, atvėrė širdis gėriui, įkvėpė pasitikėjimo ir tikėjimo savimi. Mokiniai galėjo permąstyti savo pasaulėžiūrą, vertybes, tikslus, santykį su gimtąja kalba.


Kristina Bačiulienė