SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

SEMELIŠKIŲ MOKYKLAI-90 METŲ

Išvyka į Molėtus
   Mūsų mokykla... Joje klaidžioja mokslo dienų prisiminimai, iškyla šviesios mokytojų asmenybės, persipina praeities ir dabarties sąsajos. Akies kraštelyje pakimba išdavikė ašara, primindama šviesios atminties mokytojus, išėjusius amžinybės keliu. Mūsų mokykla šiemet šventė garbingą 90-ies metų jubiliejų. Buvo manančių, jog tai pastato jubiliejus. Bet kas yra mokykla?! Mokykla-tai ne tik pastatas. Mokykla-gyva bendruomenė: besimokanti, vienijanti, kurianti, turinti bendrą tikslą ir jo siekianti.
   Aplankė džiugus pasididžiavimo jausmas. Džiugino vienybė, kūrybiškumas, bendrystė. Tai ir yra tikroji šventės prasmė, kai dirbi neskaičiuodamas laiko, kai į galvą atėjusios pačios netikėčiausios idėjos tampa realybe, kai gali pasikliauti šalia esančiais žmonėmis ir įgyvendinti savo viziją.
   Ir štai išaušo lapkričio 25-osios rytas. Sudėlioti paskutinieji šventės štrichai...
   Drąsiai ir melodingai šventės vartus atvėrė 7 kl. mokinys Kristupas Dzikevičius ir pučiamųjų instrumentų klasės mokytojas Valdas Stanaitis, atlikdami kūrinį ,,Mano gimtieji namai“. Skambant muzikai, buvo uždegtas prieš dešimt metų buvusių mokytojų dovanotas židinys. Jis simbolizavo mūsų mokyklą-šviesos ir žinių švyturį, prieš devyniasdešimt metų sužibusį Lietuvos-Lenkijos pasienyje. Skambėjo prieš 10 metų sukurtas mokyklos himnas.
   Po garbių svečių pristatymo Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė pasveikino visus susirinkusiuosius, apžvelgė 90-mečiui skirtas veiklas, palinkėjo ąžuolo stiprybės bei paskelbė šventės pradžią. Šventės vedančiųjų Viltės Bielskytės ir Rugilės Lėliūtės duetas pakvietė tylos minute pagerbti visus išėjusius bendruomenės narius, prisiminti visas užgesusias širdis. 8-9 kl. mokinių Karolinos Šareikaitės, Agatos Pašiūnaitės, Karolinos Luščinskajos montažas priminė pagrindinius mokyklos istorijos įvykius.
   Nuo 1955-ųjų iki 2022 metų Semeliškių mokyklą baigė 982 abiturientai. 2023-iaisiais metais sparnus gyvenimo skrydžiui išskleis IX-oji gimnazijos laida arba 68-oji mokyklos laida. Per šį laikotarpį dar didžiulis mokinių būrys baigė pagrindinio ugdymo pakopą ir savo mokslo kelią tęsė kitose ugdymo įstaigose.
   Mokytoja Vaita Vitkauskaitė ir 6 kl. mokinys Gustas Kasparavičius sukūrė filmuką, pasakojantį mokyklos istoriją. Skambant populiarių dainų melodijoms, prieš akis praskriejo devyni dešimtmečiai, devyniasdešimt laiko akimirkų. Kiekviena mokyklos laida, kiekvienas fotografijoje įamžintas žmogus-atskira istorija, atskiras likimas.
   Šventėje dalyvavo ir Semeliškių gimnazijos bendruomenę sveikino Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys bei vyriausioji specialistė Jurgita Pašvenskaitė. Administracijos direktorius visai gimnazijos bendruomenei įteikė mero padėką už nuoširdų darbą, kantrybę, šilumą, išmintį, puoselėjamus mokinių gebėjimus ir ugdomus kūrybingus, darbščius bei pilietiškus Lietuvos žmones.
   Seimo narė Silva Lengvinienė sveikino ir padėkos raštais apdovanojo visus gimnazijos bendruomenės narius. Sveikinimų žodžius tarė Seimo narė Edita Rudelienė, Seimo nario Kęstučio Vilkausko patarėja Giedrė Žaromskienė,
   Prabėgusį laiką skaičiavo ir šokį ,,Laikrodukas“ dovanojo pradinių klasių šokių grupė bei šokių mokytoja Vitalija Mangirdienė.
   Fleitų garsai užliejo ir tęsė jubiliejų, kai kūrinį ,,Kaimiečių polka“ atliko mokytojas Armis Mangirdas ir fleitų būrelio nariai.
   Jubiliejus kūrybiniams ieškojimams įkvėpė ir 10 klasės mokinę Miglę Ašmenaitę. Ji deklamavo savo sukurtą eilėraštį "Mokyklai“. Visus užbūrė svajinga Rolf Roland melodija "Paslapčių sodo daina“ atliekama 10 kl. mokinės Livijos Klimovičiūtės ir mokytojo Armio Mangirdo.
   Bendrystės tiltas nusidriekė į Kietaviškes, Vievį, Elektrėnus...Liejosi prasmingi sveikinimai ir linkėjimai, kuriuos dovanojo Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė, Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė, Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ Sigita Lapkauskienė, Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio ,,Drugelis‘ direktorė Justina Zalieckienė, Vievio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ direktorė Giedrė Ignatavičienė, Semeliškių darželio ,,Gandriukas“ direktorė Angelė Budėnienė ir darželio auklėtoja Dovilė Slomskaitė, Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas., Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė, Elektrėnų meno mokyklos vadovas Evaldas Petkevičius. Švietimo įstaigų vadovų sveikinimą lydėjo Elektrėnų meno mokyklos mokytojo Davit Avetisyan saksofonu atlikta nostalgiška melodija iš kino filmo ,,Ilga kelionė per kopas“.
   Tarpinstitucinio bendravimo keliai suveda Semeliškių seniūnijos institucijų vadovus, kai vyksta bendri renginiai, projektai. Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikino ir dovanas teikė Semeliškių seniūnijos seniūnė Loreta Karalevičienė, parapijos klebonas Gediminas Mieldažis, Semeliškių bendruomenės pirmininkė Rita Buividavičienė, bendruomenės ,,Strėva‘ pirmininkas Antanas Bielskis, kultūros renginių organizatorė Silvija Bielskienė, buvęs ilgametis seniūnas Vytas Barzdaitis. Visą linkėjimų puokštę apjungė 7 kl. mokinės, akordeono virtuozės Alvitos Nastulevičiūtės atlikta Sergej Bredis ,,Koncertinė miniatiūra“.
   Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė šventės proga visiems bendruomenės nariams įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Taip pat už ilgametį, prasmingą darbą dėkojo į užtarnautą poilsį išėjusiems mokytojams. Buvo apdovanoti mokytojai Jonas Arlauskas, Nastazija Almantienė, Genovaitė Arlauskienė, Gražina Barzdaitienė, Ona Tylenienė bei įgarsinti buvę, bet į šventę neatvykę mokytojai: Asta Ališauskienė, Elvyra Apanavičienė, Marijona Belickienė, Janina Bekešienė, Ona Bliūdžiūtė, Juozas ir Regina Bulioliai, Juozas Čepanonis, Janina Červokienė, Teresa Grigorovič, Irutė Rulevičienė, Stasė Galiauskaitė, Agafija Ulišauskienė, Danuta Nazarovienė, Vlada Januškienė, Pranas Mitkevičius, Alina Salatkaitė, Dangutė Stasiūnienė, Adelė Speičienė. Verslininkas Kazimieras Šiaulys buvęs mokyklos direktorius, verslininkas Valdas Dzikevičius-mokyklos absolventas. Mecenatai remia mokyklos projektus, padeda mokiniams įgyvendinti idėjas. 2022 m. kartu su Elektrėnų savivaldybės administracija rėmė Veiksmo dienos projektą ,,Prisėsk, pastovėsim“, vidiniame gimnazijos kieme pastatyta lauko klasė.
   Gimnazijos tarybos pirmininkė Meilutė Rašimienė visos gimnazijos bendruomenės vardu padėkojo direktorei Astai Dzikevičienei už kompetetingą vadybinį darbą, bendruomeniškumo stiprinimą, nuoširdų rūpestį mokykla.
   Mūsų mokykla… Ji spinduliuoja šviesą, dovanoja pažinimo džiaugsmą. Dirbant ir mokantis joje telpa visas pasaulis. Jungtinis 5-10 klasių choras, vadovaujamas mokytojos Janinos Bajorinienės visiems esamiems, buvusiems, būsimiems mokytojams, svečiams atliko dainą "O mes vaikai, o mes pasaulis”.
   "Sostinių golfo klubo" vadovas Kastitis Stankyavichyus dėkojo už šventės nuoširdumą, linkėjo sėkmingo gyvavimo, golfo klubo direktoriaus pavaduotoja, gimnazijos absolventė Rasa Žukauskaitė dalijosi prisiminimais apie mokykloje prabėgusius metus, patirtą jaudulį ir kūrybinius ieškojimus, ruošiant mokyklos 80-mečio šventę.
   Šventę triukšmingai, trankiai, garsiai vainikavo šiais metais susikūrusios jaunimo grupės "Nihilith” atliekama muzika. Gimnazistai: Livija Klimovičiūtė, Jogaila Čižas, Augustinas Belych atliko grupės ,,Metallica” kūrinį ,,For Whom The Bell Tolls” bei grupės "Nirvana” kūrinį "Smells Like Teen Spirit”. Pasikeisdamos šventę vedė 11 kl. mokinės Viltė Bielskytė ir Rugilė Lėliūtė bei 10 kl. mokinė Miglė Ašmenaitė ir 12 kl. mokinė Viktorija Kozėllaitė.
   Lai pildosi šventės scenarijaus linkėjimai: "Mūsų mokykla-šviesus svajonių rūmas! Lai skrieja pro šalį pertvarkų vėjai!Mūsų mokykla-gimtų namų saugumas. Lai aplanko ją šimtasis jubiliejus!“! Lai mūsų mokykla gyvuoja ilgus metus!


Nijolė Ustilienė